Vocalies Territorials

La Junta de Govern del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, compta amb quatre membres representants de les vocalies territorials.
L’àmbit d’actuació de cadascuna d’aquestes vocalies es correspon amb una o vàries unitats territorials administratives, segons el cas:

  • Vocalia Territorial de la Catalunya Central
  • Vocalia Territorial de les Comarques Gironines
  • Vocalia Territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre
  • Vocalia Territorial de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran