La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Ramon Roca
President de ROS ROCA
"Hem d'incorporar la cultura ambiental a la cultura empresarial per assolir un model de desenvolupament més sostenible"

Què entén per economia verda?
L'economia verda és un concepte de futur diferent que consisteix a esbossar un nou marc per a les polítiques econòmiques i de sostenibilitat mundials amb l'objectiu de combatre el pessimisme al qual ens aboca el model actual.

Segons Salvador Giner a El futuro del capitalismo, al capitalisme encara li queden molts anys de vida. És l'economia verda, en aquest context, el millor paradigma per sortir de la crisi? Per què?

Encara que no és l'únic element que ens pot ajudar a sortir de la crisi, crec que si volem assolir un model de desenvolupament més sostenible que l'actual, hem de ser capaços d'incorporar la cultura ambiental a la cultura empresarial.

Quines prioritats i factors poden permetre que emergeixi aquest nou paradigma?
En una nova etapa marcada per l'eficiència, la reducció d'emissions de diòxid de carboni i l'arrencada definitiva de les energies renovables, les empreses i el públic en general estem obligats a adaptar-nos a les noves polítiques energètiques que potencien l'estalvi i les energies netes.

En quin estadi de desenvolupament es troba?
Actualment, hi ha una preocupació per les qüestions ambientals i es planteja la necessitat de trobar nous sistemes i tecnologies per al tractament i l'eliminació dels residus. És per aquest motiu que, cada cop més, les administracions aposten per la construcció d'una ciutat sostenible. Les empreses, com a part de la societat, també ens considerem responsables de la cura del nostre entorn i per això destinem una part dels nostres beneficis a la investigació i al desenvolupament de noves tècniques i productes beneficiosos per al medi ambient.

Quines són les claus per aconseguir un desenvolupament empresarial en els contextos ambiental, social i econòmic?
Estem immersos en un canvi de regles del món actual. Hi ha la necessitat d'afrontar reptes com són el canvi climàtic, la contaminació del medi ambient o l'esgotament dels recursos que sustenten l'actual model econòmic mundial. Tot això ens obliga a ser més conscients que hem de canviar molts dels nostres hàbits i adaptar-nos a una nova cultura verda.

Què espera de Rio+20?
La propera cimera Rio+20, o la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible, que se celebrarà el 2012 al Brasil, té per objectius avançar en el compromís de les nacions amb els grans canvis del segle XXI i establir noves polítiques globals per al desenvolupament mundial sostenible.

Parli'ns, ara, de Ros Roca, l'empresa que presideix. Ha desenvolupat algun projecte o iniciativa emmarcada en l'economia verda? En què han consistit?
Som una enginyeria ambiental especialitzada en el tractament de residus urbans, industrials i agrícoles i cobrim tot el cicle integral del residu. La nostra companyia aposta, avui, per les novetats tecnològiques aplicades al medi ambient. En són un exemple el sistema de recollida pneumàtica de residus urbans, que ha desenvolupat, íntegrament, el nostre departament d'I+D. El sistema té per objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans i el respecte pel medi ambient, ja que permet una recollida neta, sense el pas de camions, reduint així els sorolls i la pol·lució, evitant les males olors i oferint un servei les 24 hores dels 365 dies de l'any i de forma totalment integrada en l'entorn.

Quin balanç fa d'aquests projectes?
Des de la seva fundació, la companyia ROS ROCA ha centrat la seva activitat en la fabricació de béns d'equip i en el disseny i desenvolupament de sistemes i processos d'enginyeria aplicats al medi ambient. D'aquesta manera, s'ha avançat i s'ha adaptat a les necessitats d'una societat canviant.

Quines han estat les claus de l'èxit?
La filosofia de ROS ROCA, que es basa en el respecte absolut amb l'entorn i en el desenvolupament màxim de tota aquella enginyeria ambiental i sostenible que millori la qualitat de vida de les persones.


Ramon Roca i Enrich és president de ROS ROCA Grup des del 1998; pertany a la tercera generació de la família que el 1853 va crear la companyia que actualment constitueix el Grup empresarial. Titulat per IESE, en l'actualitat compagina la direcció de ROS ROCA amb altres càrrecs directius: és president del Consell Social de la Universitat de Lleida, president de la Fundació Fòrum Ambiental, president del Saló SMART CITY de Fira de Barcelona, president de Sendeco, patró de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) i patró de la Fundació Privada d'Empresaris de Catalunya (FEMCAT). La seva trajectòria professional ha estat reconeguda amb diverses distincions, com són el Premio a la Internacionalización de la Empresa a la IX edició dels Premios de Economía y Empresa, el Premio a la Estrategia Empresarial, el premi Empresario del Mundo de Catalunya a l'èxit internacional i Millor empresari de l'any 2005 atorgat per la revista Actualitat Econòmica.Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció