La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
L'economia verda en l'acció del Govern de la Generalitat de Catalunya

El conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder anuncia la presentació aquest any 2012 d'un Pla d'estímul de l'economia verda

El Pla de Govern 2011-2014 és la carta de navegació que marca l'acció del Govern català durant aquesta legislatura. Aquest pla s'estructura en vuit eixos, 64 àmbits d'actuació i 474 objectius. En l'eix 1 sobre economia i sectors productius, i en l'àmbit de l'estructura del teixit productiu, el Pla aposta per "considerar l'elevat potencial de nous sectors emergents com els relacionats amb la mobilitat sostenible, els serveis energètics i ambientals, la construcció sostenible, la gestió dels residus i de l'aigua, la política d'ecodisseny de productes, l'agricultura ecològica, l'ecoturisme, la conservació d'espais naturals i del paisatge, la gestió forestal...".

Aquesta aposta es concreta en l'eix 6 sobre política territorial i sostenibilitat ambiental, atès que es proposa elaborar un Pla per estimular l'economia i l'ocupació verdes. Precisament, el passat 25 de gener, durant la presentació del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTS) per a l'any 2012, el conseller Lluís Recoder va anunciar que aquest any es presentarà el Pla d'estímul de l'economia verda, el qual "ha d'esdevenir una eina hàbil que ens permeti potenciar la competitivitat del teixit productiu de Catalunya". Aquest Pla no es materialitzarà només sota el lideratge del DTS, sinó que, vistos els seus objectius, s'està redactant i s'executarà conjuntament amb el Departament d'Empresa i Ocupació.

A més d'aquest pla d'estímul, altres mesures més sectorials previstes al Pla de Govern també poden contribuir a generar nous llocs de treball verds, com ara el nou Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020, la revisió del Pla territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya o el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2011-2015, entre d'altres.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció