La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Iniciatives i mesures del Govern de l'Estat per fomentar l'ocupació ambiental

Inclouen convocatòries d'ajuts i xarxes socials d'emprenedors

A Espanya, l'economia verda està començant a rebre un suport públic important. En els darrers anys, el Govern de l'Estat, ja sigui directament o a través de la Fundación Biodiversidad, ha impulsat un seguit d'iniciatives per fomentar l'ocupació en l'àmbit del medi ambient, que van des de l'aprovació de normatives fins a la creació d'una xarxa professionals d'emprenedors ambientals.

La més recent és la Red Emprendeverde, una iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles.

Menys recent és el Programa Empleaverde 2007-2013, que també gestiona la Fundación Biodiversidad a partir de recursos procedents del Fons Social Europeu. Amb una dotació de 44,1 milions d'euros, el programa s'ha marcat com a objectius per al període 2007-2013 donar suport a més de 50.000 persones i fomentar la creació de 1.000 empreses en sectors vinculats al medi ambient. Cada any es convoca una línia d'ajuts a la qual poden optar entitats públiques o privades sense ànim de lucre que presentin projectes d'un any de durada que vagin dirigits, preferentment, a treballadors de PiMEs i micro PiMEs, treballadors per compte propi, professionals lliberals i treballadors agraris. Precisament, en aquests moments està oberta una nova convocatòria per presentar projectes que finalitza el 31 de març.

 

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció