La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Marta Subirà i Roca - Directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
L'impuls de l'economia verda per part de la Generalitat de Catalunya

Des de l'any 2008, amb la crisi financera i l'assoliment d'un pic de producció de petroli sense precedents com a desencadenants, s'ha posat de manifest que grans reptes globals com la crisi alimentària, el canvi climàtic o la garantia de subministrament de recursos naturals només es poden resoldre de forma integrada i aplicant reformes estructurals del model econòmic actual que permetin avançar cap a un model econòmic més intel·ligent, sostenible i competitiu.

És en aquest context que des de les Nacions Unides, conscients d'aquesta interdependència entre sostenibilitat i economia, introdueixen en el 2008 el concepte de new green deal o d'economia verda. Tot i que siguin múltiples les interpretacions actuals del concepte d'economia verda, des del Govern de la Generalitat de Catalunya defensem que els principals objectius que haurien d'orientar la implantació d'aquest model són: en primer terme, l'ús dels recursos de forma eficient; i, en segon terme, l'harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar de la ciutadania i la solidaritat intra i inter generacional.

Oportunitats de l'economia verda
El que resulta d'especial interès, en un moment de contenció econòmica com l'actual, és que l'aplicació de polítiques d'economia verda no només permet fer front als reptes de futur, sinó que a més ofereix múltiples oportunitats que poden contribuir a millorar la competitivitat de l'economia, ja sigui mitjançant la reducció dels costos vinculats a una menor utilització d'energia i materials, com a través dels beneficis resultants de la creació d'ocupació en sectors emergents com les energies renovables, l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible, la rehabilitació o l'agricultura ecològica, entre d'altres, així com de la creixent demanda de productes més sostenibles.

És igualment destacable l'estímul que pot suposar la modernització mitjançant l'ecoinnovació de sectors tradicionals, obtenint un avantatge competitiu en un mercat europeu cada cop més exigent a nivell ambiental. Finalment, i encara que sigui de forma indirecta, cal reivindicar la importància de la valorització del capital natural com a element intrínsec d'aquest model d'economia verda, pels enormes serveis ambientals, econòmics, culturals i paisatgístics que aporta al país, així com per la seva contribució en l'increment de la resiliència del sistema davant la necessitat d'adaptació a canvis globals.

En aquest sentit, és merescut citar el recentment publicat informe del PNUMA on es demostra com una economia verda no tant sols genera creixement, especialment en termes de capital natural, sinó que també implica un creixement més elevat del PIB i del PIB per càpita. En la simulació realitzada per aquest informe es posa de manifest com, en un escenari d'inversió verda i per a un horitzó de 5-10 anys, les taxes de creixement anual són superiors que en un escenari business as usual basat en el model actual. Així mateix, aquest informe demostra que la transició cap a una economia verda és possible invertint anualment i fins al 2050 tan sols el 2% del PIB mundial.

L'impuls de l'economia verda, una prioritat del Govern català
Conscient de les oportunitats d'implantar en el nostre país un model d'economia verda i en coherència amb el context internacional, el Govern s'ha fixat com una prioritat la definició i concreció de les polítiques i actuacions més adequades en economia verda amb les que contribuir en la reactivació econòmica del país i la millora de l'ocupació i del benestar social de la ciutadania. Per fer-ho possible, s'està implantant una acció coordinada entre diversos departaments per impulsar un paquet de polítiques innovadores en sectors com ara l'energia, el canvi climàtic, la R+D+I, l'educació, la indústria, el comerç, el transport, l'agricultura, el turisme, la pesca i el medi ambient.

Malgrat les oportunitats, també caldrà fer front a dificultats que només podrem superar si comptem amb l'expertesa dels nostres professionals del sector ambiental. Estem convençuts que pot esdevenir la clau de volta per a la introducció de solucions innovadores i adaptades a cada sector i garantir la capacitació d'empeses i ciutadans a favor d'una producció i consum més responsables. Conscients de les potencialitats del sector ambiental, des del Govern oferim tot el nostre suport per treballar en l'establiment de mesures que contribueixin a millorar la competitivitat i viabilitat a mig i llarg termini d'un sector que ha esdevingut estratègic per al país.

Marta Subirà i Roca és Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb l'especialització en Dret Administratiu i Públic de Catalunya. Complementa la seva trajectòria acadèmica amb estudis de postgrau de Comunicació Corporativa i Institucional a l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, de Gestió Pública a ESADE i de lideratge en la gestió pública a l'IESE. Ha estat tinenta d'alcalde de Medi Ambient i Mobilitat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2007-2011), i és presidenta de la sectorial de Medi Ambient de Convergència Democràtica de Catalunya i consellera nacional.
« primer   1 2 3 4 5 6 7   següent últim »
1 de 24
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció