La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Cap a una economia verda: camins cap al desenvolupament sostenible i l'eradicació de la pobresa
Green Economy Initiative - - Editorial Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEP), 2011

Aquesta informe s'emmarca dins la Green Economy Initiative, un projecte del PNUMA per millorar el benestar humà i l'equitat social, alhora que es redueixin significativament els riscos ambientals i les mancances ecològiques. L'estudi ha estat realitzat en col·laboració amb diversos economistes i experts d'arreu del món i demostra que enverdir l'economia no és un fre al creixement sinó un nou motor de desenvolupament, ja que crea llocs de treball dignes i contribueix a eliminar la pobresa persistent. L'estudi inclou tres parts diferenciades: la primera aborda la inversió en capital natural (agricultura, pesca, aigua i boscos), la segona tracta la inversió per fer més eficient l'ús de l'energia i els recursos, i la tercera proposa mesures per donar suport a la transició cap a una economia verda global.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció