La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world
World Watch Institute - - Editorial United Nations Environment Program (UNEP), 2008

Aquest informe és un dels primers que analitza d'una manera exhaustiva el present i el futur de l'ocupació verda. Inclou dades sobre l'ocupació en diferents sectors com el de les energies renovables, l'eficiència energètica en els edificis, el transport sostenible i l'agricultura orgànica. A més, es proposen recomanacions per als responsables polítics, les empreses i la indústria, els treballadors i els sindicats per conduir la transició cap a una economia verda baixa en carboni.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció