La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
A green new deal: from geopolitics to biosphere politics
Enric Ruiz Geli, Jeremy Rifkin - - Editorial ACTAR Publishers

El Green New Deal és el trànsit de l'arquitectura mineral a la vegetal. La principal causa del canvi climàtic són els edificis: són els responsables de l'emissió del 40% del diòxid de carboni que s'emet a l'atmosfera. Per explorar el diàleg entre l'arquitectura i la natura i l'equilibri dels edificis del futur amb l'entorn, l'any 2009, Enric Ruiz-Geli i el seu equip van proposar una posada en escena de l'ideari de l'economista Jeremy Rifkin i van utilitzar l'edifici de l'Arts Santa Mònica com a cas d'estudi. Es van instal·lar sensors als arbres de davant de l'edifici per recopilar dades sobre la temperatura, la humitat i l'energia lumínica; van analitzar les dades dels fluxos interns de calor, insolació i vent. Tot seguit, van plantejar solucions -com, per exemple, prototipus per a captar l'energia solar o del vent-i van posar plantes per transformar el CO2 en oxigen. El llibre inclou, també, la conferència "El medi empàtic", que va pronunciar Rifkin a l'Arts Santa Mònica el 15 de setembre de 2010.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció