La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Estudi i directori del sector econòmic del medi ambient a Catalunya 2010
- - Editorial Fundació Fòrum Ambiental

Setena edició d'aquesta diagnosi exhaustiva del sector del medi ambient a Catalunya, que elabora, cada dos anys, la Fundació Fòrum Ambiental. La diagnosi consisteix en tres parts: dades, un recull d'opinions i un directori d'empreses del sector. L'objectiu és millorar el coneixement del sector del medi ambient a Catalunya, per així ser una eina útil per a projectar els indicadors i les dades del sector. L'edició del 2010 aprofundeix en qüestions com l'ocupació, l'R+D+i i la internacionalització.
Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció