La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Red Emprendeverde

Una iniciativa de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles. Aquesta xarxa, cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE), neix amb una estructura oberta a la incorporació d'emprenedors, inversors i persones interessades en aprofitar les oportunitats econòmiques vinculades a la protecció del medi ambient.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció