La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Green Economy Initiative (PNUMA)

El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA o UNEP en anglès) s'ha erigit a escala mundial com un dels principals promotors de l'economia verda i la creació de llocs de treball verds. En aquest sentit, destaca la Green Economy Initiative (GEI), iniciada l'any 2008, destinada a assessorar els governs en aquesta matèria i a elaborar estudis i recerques. La pàgina web de la GEI inclou un recull ampli de publicacions i de bones pràctiques, útil per a tenir una visió àmplia de la situació de l'economia verda al món.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció