La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Ecoemprendedor XXI

Programa de creació i acceleració d'empreses en l'àmbit de les tecnologies netes adreçat a titulars universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en un estadi inicial i que vulguin explorar la pròpia capacitat emprenedora per crear i posar en marxa una empresa pròpia, sigui com una spin-off o per de forma independent. Consisteix, fonamentalment, en activitats de formació, acompanyament i anàlisi de la viabilitat de les idees de negoci, tutories, i altres accions per donar suport a la posada en marxa de noves empreses.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció