La revista del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
Núm. 7, Gener - març de 2012
Low Carbon Economy

The Low Carbon Economy Ltd. és una empresa constituïda amb la finalitat de contribuir a la transició cap a una economia eficient en l'ús dels recursos i baixa de carboni. Al web, a més de proporcionar informació, pròpiament, sobre l'empresa, s'hi inclouen notícies i documents en relació amb l'economia baixa de carboni, com poden ser estudis de cas, enllaços o una base de dades amb empreses que treballen en aquesta direcció. És especialment interessant l'apartat «Low Carbon World», en què hi ha dades i documents de referència per a cada país, de l'avenç cap a una economia baixa de carboni. Per exemple, hi ha informació sobre polítiques, compromisos, un històric de dades, objectius de cara al futur i oportunitats, entre d'altres.

Hemeroteca
Què és .ambiental?
Subscripció
Contacte
Equip de redacció