19 maig, 2023

El COAMB et proposa un curs pràctic de QGIS per a ambientólegs/loges de 22 hores lectives. Apendràs a utilitzar un programa de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) professional de codi obert i gratuït que actualment disposa d’un gran suport internacional i que permet realitzar una gestió completa de dades geogràfiques referenciades mitjançant la captura, gestió, manipulació, anàlisi, modelat i visualització de dades per resoldre situacions territorials complexes.

OBJECTIUS:

  • Conèixer les funcions bàsiques de QGIS: distingir diferents formats d’informació geogràfica; treballar amb Sistemes de coordenades; usar eines de navegació i tractament de la informació; crear simbologia, etiquetar i crear mapes temàtics; conèixer les eines de consulta i selecció; exportar la informació geogràfica a diferents formats; treballar amb les bases de dades i informació alfanumèrica; crear mapes i sortides gràfiques.
  • Conèixer funcions avançades de QGIS: crear i editar dades geogràfiques; fer ús de les eines d’anàlisi espacial i geoprocesament; treballar amb dades ràster; configurar les preferències de l’aplicació.
  • Capacitar-te per a aplicacions ambientals de QGIS: en mobilitat, paisatge i gestió municipal.

Consulta preus i contingut AQUÍ!

  • Data d’inici: Dijous, 15 juny 2023
  • Horari: 15, 20, 22, 27, 29 de juny de 15:30 a 19:30 i 6 de juliol de 15:30 a 17:30
  • Lloc: ONLINE
  • Data de finalització: Dijous, 06 juliol 2023

Inscriu-te!

Requisits:

Caldrà disoposar d’un ordinador amb QGIS i un mòbil o tauleta Android amb QField instal·lat. Qui no disposi del programari pot descarregar-lo del web de QGIS. Es recomana seguir el curs amb dues pantalles o dos dispositius per a poder veure la sessió i treballar amb el programa alhora.

Per a rebre el certificat d’aprofitament del curs els alumnes hauran d’assolir una assistència o visualització mínima del 80% de les hores lectives i superar un petit qüestionari.