16 juliol, 2015

El document d’atribucions dels ambientòlegs detalla 21 tasques pròpies dels titulats en Ciències Ambientals. Podeu consultar el document complet en aquest enllaç. A més, us convidem a tots a fer les vostres aportacions per completar encara més aquest document informatiu.

Per a cadascuna d’aquestes 21 tasques, s’especifiquen alguns exemples d’activitats, projectes, informes i estudis concrets. Són atribucions de l’ambientòleg:

1. Consultoria, auditoria i desenvolupament i implantació de sistemes de gestió ambiental i responsabilitat social corporativa.
2. Recerca, investigació, disseny i desenvolupament de productes, processos, serveis i altres aplicacions ambientals relacionades amb l’ecoeficiència i l’ecoinnovació. Economia circular.
3. Assessorament científic i tècnic sobre temes de sostenibilitat ambiental.
4. Assessorament, desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental.
5. Estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals.
6. Economia vinculada a la sostenibilitat dels recursos.
7. Anàlisi/estudi, negociació i mediació de conflictes ambientals.
8. Sensibilització, educació i comunicació ambiental orientada cap a la sostenibilitat, el desenvolupament i la cooperació. Processos de participació i comunicació.
9. Planificació, anàlisi i gestió d’espais naturals.
10. Ordenació i gestió del territori. Mobilitat i Smart Cities.
11. Interpretació i restauració ecològico-paisatgística.
12. Estudi, anàlisi i gestió dels recursos naturals.
13. Avaluació d’impacte ambiental.
14. Estudi, planificació i prevenció en temes de salut i risc ambiental.
15. Gestió de recursos hídrics.
16. Gestió energètica.
17. Prevenció i gestió de residus i cicle dels materials.
18. Vigilància, prevenció i control de la qualitat ambiental.
19. Prevenció, anàlisi, gestió i tractament de la contaminació. Canvi climàtic.
20. Seguretat i higiene industrials.
21. I totes aquelles activitats que tenen relació amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Si voleu fer alguna aportació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça coamb@coamb.cat.