6 febrer, 2015

Actualment, les subvencions i els ajuts són una font econòmica important per incentivar accions i projectes que, per la seva envergadura o pel seu cost, serien difícilment factibles sense aquest suport. Els premis, també, poden ser de gran ajuda perquè potencien la innovació o la formació, entre d’altres. Per això és important mantenir-se informat d’aquestes eines, i al COAMB us volem ajudar a fer-ho.

A la pàgina web del Col·legi trobareu una secció, d’accés exclusiu per a col·legiats i col·legiades, que recull diferents recursos seleccionats sota criteris de màxim interès per als ambientòlegs. En cap cas es tracta d’una llista exhaustiva, sinó més bé d’una referència de la gran varietat existent i consultable a les pàgines dels organismes que les convoquen.

Per consultar les diferents convocatòries cliqueu sobre el tema que us interessi (ajuts, premis o subvencions). En cadascun d’ells trobareu un llistat de convocatòries, en les quals s’hi ressenya l’organisme que les atorga, l’objecte, el termini i aquelles observacions o informació complementària d’interès.

Tant els premis, com els ajuts i les subvencions potencien capacitats importants en els beneficiaris: la innovació, l’extensió territorial, la formació, la interrelació i cooperació, la renovació, etc. És important mantenir-se informat de les línies de subvencions i ajuts existents, tant per la possibilitat de sol·licitar-les com per conèixer les prioritats dels organismes convocants.