Durant l’any 2019, al COAMB s’han dut a terme diverses actuacions per reclamar la igualtat de gènere i fer palès el paper de la dona en el món professional i, en especial, en el món col·legial. El primer pas va ser crear la comissió d’equitat i marcar els seus objectius clau.

Aquesta comissió treballa conjuntament amb la Comissió de Dones i Igualtat de La Intercol·legial. És fruit d’aquesta estreta col·laboració que s’han dut a terme les següents accions:

Però tornem a ser a 8 de març de 2020 i, sens dubte, queden encara molts reptes per endavant. No val relaxar-se en aquesta cursa per la igualtat.

És per això que durant aquest any 2020 continuarem amb diverses accions, d’entre les quals destaquem:

  • La publicació del protocol per a la prevenció de l’assetjament laboral, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • La modificació del codi ètic del col·legi per evitar comportaments indesitjables per raó de sexe o de gènere.
  • La participació en el Congrés de les Professions, en el qual tindrà lloc una jornada per treballar les diferències entre igualtat i equitat.

No defallim. CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ AL COAMB.