6 març, 2021

Alícia Grima porta més d’una dècada en el sector dels residus municipals i fa 4 anys que juntament amb l’Alba i la Lluna van fundar l’empresa ENTORNa3, una consultoria socioambiental especialitzada en la gestió dels residus municipals. En els seus projectes intenten incorporar la ciutadania com un agent actiu, mitjançant la participació o sensibilització ambiental vers la gestió dels residus del seu municipi. Actualment son un equip de 6 persones i conten amb una xarxa per col·laboracions externes en funció dels projectes.

Quines són les teves tasques diàries en el càrrec/càrrecs que ocupes? Quina responsabilitat impliquen aquestes tasques i les decisions preses?

Com que sóc sòcia fundadora, desenvolupo tasques tant de direcció de l’empresa com tasques tècniques d’elaboració de projectes i sóc la responsable de l’Àrea Comercial. Quan vam començar l’aventura no érem conscients que mantenir viva una empresa requeria tanta dedicació, per tant, tot i que el que més m’agrada és pensar i fer projectes, també he de dedicar temps a gestionar l’empresa.

Quin o quins han estat els teus grans assoliments a la teva carrera professional? Tens algun altre assoliment/ambició pendent en un futur?

Destacaria 3 grans reptes que he assolit a nivell professional. Per una banda, el fet de tenir un projecte empresarial propi, amb dues sòcies genials, ens permet decidir què volem fer i com ho volem (tant en contingut com en formes), gaudeixo pensant noves línies de negoci i fent les coses seguint la nostra essència.

Per altra banda, estic molt contenta de poder viure a la Catalunya rural desenvolupant una feina que m’agrada i sense la necessitat de fer hores de cotxe cada dia (tinc el despatx a casa).

I en tercer lloc, estem orgulloses de començar a ser una empresa coneguda en el sector.

Com a repte de futur ens agradaria poder consolidar el projecte empresarial que tenim, creixent de manera sostenible, mantenint la nostra essència i seguint realitzant projectes de qualitat, proximitat i valor afegit, esdevenint una empresa de referència del sector. Per assolir-ho, som conscients que una de les peces clau és envoltar-nos d’un bon equip.

Hi ha algun gènere majoritari en el teu sector?

Crec que en el món de la consultoria el gènere està força igualat (o potser predominen les dones) però en el sector dels residus en general sí que acostumem a trobar-nos amb més homes que dones (empreses de recollida, empreses distribuïdores de materials i vehicles, etc.).

Pensem que tradicionalment el personal de recollida ha sigut masculí i ho segueix sent, per altra banda, a les grans empreses de servei i constructores encarregades de la gestió dels residus els perfils professionals de més pes segueixen sent homes, potser perquè són càrrecs que exigeixen molta dedicació i on la conciliació és complicada, i malauradament aquest fet encara pot jugar en contra a les dones.

T’has pogut trobar entrebancs en la teva carrera professional amb aspectes vinculats al fet de ser una dona?

El que notem en alguns moments és que el fet de ser 3 noies joves (lo de jove, cada vegada ho som menys…) a vegades sobta als nostres clients. També ens han fet comentaris que ens han fet sentir incòmodes i que no hem sabut respondre al moment, posant en evidència que el que ens han dit no està bé, però al mateix temps sent políticament correctes i sense que es generi una situació estranya. És un repte que tenim pendent.

De vegades hem tingut la sensació que per ser valorades i generar confiança ho hem hagut de demostrar més que si fóssim 3 homes.

Moltes vegades ens anomenen “les noies d’ENTORNa3” i pensem que possiblement si fossin nois no ens dirien “els nois d’ENTORNa3” sinó simplement ENTORNa3. Són petits detalls que passen desapercebuts però que tenen un contingut sexista darrera, per més que la majoria de vegades els autors dels mateixos ni se n’adonen.

Des que soc mare, el compaginar la vida laboral amb la familiar ha estat difícil en alguns moments. Tenir una empresa pròpia és un projecte de vida i no es desconnecta del tot mai, encara que estiguis de baixa i acabis de tenir un nadó.

Disposes d’espais a la teva feina per a gestionar  la discriminació sexista? Aquests espais estan pensats per a desenvolupar pràctiques feministes com les cures, la lluita contra l’assetjament laboral i sexual i per raó de sexe, conciliació, o la democràcia?

Som una empresa molt petita i intentem fer pinya i comentar-ho tot, si alguna té una mala experiència ho compartim.

Fins fa poc no hem començat a créixer en estructura, ara que la situació ha canviat som conscients que caldrà poder oferir aquests espais i acompanyament a les nostres treballadores.

Creus que és important celebrar el 8M?

Creiem que sí que és important seguir celebrant aquest dia, posant la dona i el feminisme al centre, visibilitzant que queda molt camí per fer, que aquest ha de ser compartit per tota la societat.