2 desembre, 2021

Nova victòria del COAMB en el marc de la defensa de la professió. Aquest cop, una empresa dirigida per un enginyer i amb una ambientòloga col·legiada ens va contactar per denunciar una licitació de l’Ajuntament de Lleida. Als plecs inicials es demanava un enginyer, però amb les gestions del COAMB hem aconseguit que s’accepti qualsevol tècnic competent en la matèria objecte del contracte.

La licitació en concret era per als serveis d’assistència tècnica per definir la proposta del servei de recollida de residus i gestió de les deixalleries a Lleida. Finalment, mitjançant un decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida es van publicar les correccions, citant l’actuació del COAMB.