30 novembre, 2015

Recentment, el Col·legi ha posat en marxa el VIII Estudi d’inserció laboral i conjuntura del mercat de l’ambientòleg, amb el que pretenem radiografiar la situació del sector a Catalunya. Com no volem que cap professional del medi ambient es quedi sense participar, ampliem el termini per col·laborar fins el 18 de desembre!

Només heu d’omplir aquest qüestionariLa implicació del número més gran possible d’ambientòlegs i ambientòlogues és clau per obtenir dades que reflecteixin la realitat pel que, no només t’animem a què diguis la teva, sinó que també t’animem a què facis difusió de l’enquesta.

Comparteix aquest enllaç a qualsevol xarxa social o amb els teus contactes del sector ambiental!