16 octubre, 2015

Els membres del COAMB disposeu d’un servei d’Assessorament Jurídic laboral i fiscal que podeu aprofitar sense cost.

Aspectes sobre els quals us podeu assessorar pels experts laborals:

 1. Modalitats de contractació.
 2. Salaris segons conveni.
 3. Drets salarials en cas de baixa per malaltia.
 4. Permisos retribuïts.
 5. Conciliació de vida laboral i familiar.
 6. Drets i deures dels treballadors.
 7. Terminis de preavís a l’empresari en cas de baixa voluntària a l’empresa.
 8. Requisits per donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms.

Aspectes sobre els quals us podeu assessorar pels experts fiscals:

 1. Elecció de la forma jurídica, en el cas dels emprenedors.
 2. Compliment d’obligacions tributàries.
 3. Aplicació d’incentius fiscals a empresaris i autònoms.
 4. Assessorament per realitzar la declaració de la renda (aquest servei té un cost afegit. Consulta als serveis tècnics).

Per a més informació sobre aquest servei pots consultar la pàgina web o contactar amb el COAMB a través de l’adreça coamb@coamb.cat.