17 gener, 2020

Us informem que la setmana del 27 de gener està prevista la realització del cobrament domiciliat de la quota de col·legiació corresponent al primer semestre de 2020. Aquelles persones en situació d’atur o que hagin realitzat algun canvi en les seves dades bancàries han de comunicar-ho als serveis tècnics del COAMB com a màxim el 24 de gener.

Les persones col·legiades que es trobin en situació d’atur poden acollir-se a un descompte a la quota col·legial (que passa a ser de 28 euros/semestre). Si és el vostre cas, heu d’acreditar que esteu inscrits al Servei d’Ocupació presentant el document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC i que us podeu descarregar, amb el vostre PIN, de la pàgina del SOC. 

D’altra banda, us agrairem que, en cas d’haver fet canvis recents en les vostres dades bancàries, ens ho comuniqueu per tal d’evitar incidències. Podeu comunicar qualsevol d’aquests aspectes al correu electrònic coamb@coamb.cat.

Us recordem, d’altra banda, que els col·legiats que es troben en el seu primer any com a llicenciats estan exempts del pagament d’aquesta quota. També existeix una quota reduïda per a aquells col·legiats o adherits que estigueu residint a l’estranger. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb nosaltres i us indicarem la documentació a presentar.

Recordeu a més que, tal com s’estableix a la Llei 7/2006 i als Estatus del COAMB “la col·legiació al COAMB és requisit indispensable per poder exercir la professió d’ambientòleg”. Per aquest motiu, també, la quota col·legial és deduïble a la declaració de la renda. A més, els Estatuts del COAMB també defineixen que l’impagament de les quotes ordinàries pot comportar la pèrdua de la condició de col·legiat/da i, en conseqüència, la inhabilitació professional. Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.