13 gener, 2021

La setmana del 25 de gener està prevista la realització del cobrament domiciliat de la quota de col·legiació corresponent al primer semestre de 2021. Aquelles persones en situació d’atur o que hagin realitzat algun canvi en les seves dades bancàries han de comunicar-ho als serveis tècnics del COAMB com a màxim el dia 20 de gener al correu electrònic coamb@coamb.cat.
Les persones col·legiades que es trobin en situació d’atur o en ERTO del 50% o més poden acollir-se a un descompte a la quota col·legial (que passa a ser de 28 euros/semestre). Si és el vostre cas, heu d’acreditar que esteu inscrits al Servei d’Ocupació presentant el document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO), que proporciona el SOC i que us podeu descarregar, amb el vostre PIN, de la pàgina del SOC; o sol·licitant un document acreditant aquesta situació a la vostra empresa.
Aquelles persones que s’hagin vist greument afectades per les mesures adoptades durant l’estat d’alarma, es poden posar en contacte amb els serveis tècnics del COAMB.
Us recordem, d’altra banda, que els col·legiats/des que es troben en el seu primer any com a graduats/des estan exempts del pagament d’aquesta quota. També existeix una quota reduïda per a aquells col·legiats i col·legiades o adherits i adherides que estigueu residint a l’estranger. En aquest cas, us heu de posar en contacte amb nosaltres i us indicarem la documentació a presentar.
Volem esmentar també que la quota col·legial és deduïble a la declaració de la renda, prèvia consulta als professionals especialitzats en assessorament fiscal.
Finalment, volem recordar-vos que els Estatuts del COAMB defineixen que l’impagament de les quotes ordinàries pot comportar la pèrdua de la condició de col·legiat/da i que continuar essent membre del COAMB significa defensar el col·lectiu de professionals del medi ambient i seguir gaudint dels serveis i avantatges que ofereix el Col·legi.