3 juny, 2021

El passat 1 de juny, es va publicar el Reial Decret 390/2021, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret inclou una disposició final en la qual s’estableix que en el termini de divuit mesos desde l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret, és a dir, a data de 3 de desembre de 2022, caldria modificar-lo de nou per adequar la figura del tècnic competent segons un model basat en els coneixements i les qualificacions professionals necessàries per a l’elaboració dels certificats d’eficiència energètica.

En el marc de la CECCAA, s’han fet diferents accions en els últims anys per a la defensa dels ambientòlegs i ambientòlogues amb l’objectiu de què els nostres professionals puguin realitzar la certificació energètica. Després de la publicació d’aquest nou Reial Decret, tornarem a insistir per al nostre reconeixement com a professionals habilitats per a la realització d’aquestes tasques.