22 gener, 2016

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Ambientòlegs organitzen un cicle de jornades, adreçades a gestors i tècnics, sobre els nous reptes dels ens locals en la gestió del cicle de l’aigua: garantir l’abastament d’aigua potable com a dret humà per a tota la ciutadania (i en el marc del canvi climàtic); disposar d’un servei sostenible econòmicament en el temps; i promoure la transparència i la participació ciutadana en el marc de les polítiques locals del cicle de l’aigua.

El cicle estarà conformat per quatre sessions mensuals de 9.30 a 14 hores (amb 30 minuts de pausa), que tindran lloc a la Sala d’Actes de l’Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial (Comte d’Urgell, 187. Barcelona).

Calendari de sessions:

  • Sessió 1: El servei local d’Abastament d’aigua – fonaments ambientals, socials i econòmics. Dijous 25 de febrer
  • Sessió 2: Gestió del servei local d’abastament d’aigua. Dimarts 15 de març
  • Sessió 3: Aspectes socials i econòmics del servei d’abastament. Dijous 21 d’abril
  • Sessió 4: Aprofitament local de recursos hídrics no convencionals. Dijous 19 de maig

L’assistència és gratuïta i és possible inscriure’s a sessions independents. Més informació al programa.

Reserva ja la teva plaça!