20 octubre, 2017

Des de fa uns mesos, el COAMB forma part de la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest marc, el Col·legi ja va participar activament en l’elaboració de les guies de contractació pública social i ambiental ja aprovades. Ara, el COAMB torna a col·laborar amb la Taula amb la revisió de dues noves guies impulsades per l’Ajuntament.

Les noves guies són la Guia de Compra Pública Innovadora, impulsada per l’Oficina de la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital i la Guia de Compra Pública de TIC, iniciativa liderada des de l’Institut Municipal d’Informàtica. Des del COAMB s’ha revisat el contingut i s’han fet mínimes aportacions ja que ja es considerava molt adient el contingut proposat.