30 abril, 2021

Entre novembre de 2020 i gener de 2021 el Col·legi d’Ambientòlegs va elaborar un nou estudi del mercat laboral ambiental. Aquest estudi té per objectiu conèixer la situació laboral del col·lectiu tant a nivell vocacional com de sector o salarial.

Entre totes les persones col·legiades o adherides al COAMB, el 59% són dones i el 41% homes. No obstant, de les persones que van participar a l’estudi el 63% van ser dones i el 37% homes. El gruix dels participants, a més, es troben a la franja d’entre 30 i 39 anys. D’altra banda, el 80% eren col·legiats o adherits.

D’entre les idees recurrents que s’extreuen de l’estudi trobem que:

  • Les problemàtiques ambientals haurien de fer que el perfil professional de l’ambientòleg o ambientòloga guanyés presència.
  • A la professió li falta reconeixement professional i remuneració.
  • No hi ha una posició professional definida, fet que afavoreix la intrusió professional i la competència amb altres professions

D’altra banda, destaquem les propostes i visions del col·lectiu:

  • Cal reformular la formació universitària i fer més aplicables i concrets els continguts, però mantenint la transversalitat.
  • Cal especialitzar-se dintre de la mateixa carrera.
  • Cal que el COAMB segueixi defensant la professió i el paper dels ambientòlegs i ambientòlogues davant l’emergència climàtica.
  • Un gruix important de comentaris no es mostren esperançats amb la perspectiva de futur si no hi ha un increment del reconeixement professional.

Per últim, en comparació amb altres anys enguany s’han fet diverses preguntes sobre l’afectació de la Covid-19 al col·lectiu, que majoritàriament no s’ha vist o s’ha vist molt poc afectat per la pandèmia.