18 juny, 2020

Des del 28 d’abril al 31 de maig des del COAMB us vam convidar a participar en una enquesta per saber com estava afectant la pandèmia al sector del medi ambient. Van contestar un total de 112 persones, de les quals:

  • Un 60,7% són dones i un 39,3% són homes
  • Un 83,9% d’aquestes persones són col·legiades i destacar que un 13,4% de les persones que han contestat no són ni col·legiades ni adherides
  • Un 69,6% treballa per compte aliè i un 25% treballa per compte propi, la resta actualment no treballa

Les respostes més significatives han estat, de forma resumida, les següents:

  • En relació a l’aturada de l’activitat:

– el 34,8% ha contestat que la seva activitat no s’ha vist afectada

– un 10,7% van contestar que els ha baixat més del 75% de la feina

– un 8,9% ha contestat que s’ha quedat sense feina

  • En relació al segon i tercer trimestre de l’any:

– el 24,1% creu que la seva feina/ingressos no es veurà afectada

– el 22,3% creu que baixarà la feina/ingressos un 25%

– el 25,9% creu que la seva feina/ingressos baixarà entre el 25% i el 50%

– un 11,6% creu que la feina/ingressos baixarà entre el 50% i el 75%

  • Sobre les mesures de contenció aplicades davant la complicada situació, destacar que:

– 14 persones han contestat que no han aplicat cap mesura de contenció (12,5%)

– 12 persones han sol·licitat ajuts (10%)

– 9 persones han contestat que se’ls ha aplicat reducció de jornada (8%)

– a 7 persones se’ls ha aplicat un ERTO (6%)

  • En relació a la tornada a la normalitat al segon i tercer trimestre:

– 54 persones (48%) han contestat que preveuen que hi haurà adaptacions i mesures de contingència (reducció de personal, reducció de sous, congelació de nous projectes, reducció de l’activitat…)

– 46 persones (41%) han contestat que tornaran a la normalitat

– 5 respostes (4%) són relatives a l’aturada total de l’activitat

  • Com a mesures per a l’adaptació post-covid, destaquen:

– facilitar el treball telemàtic (75%)

– reducció de desplaçaments per motius laborals (68%)

– introduir criteris de proximitat en els proveïdors i els serveis (33%)

– introduir criteris de descentralització de l’activitat (29%)

Com a mesures de suport o informatives que serien útils a mig i llarg termini per desenvolupar l’activitat, val la pena remarcar que la resposta més contestada ha estat que es requereix més oferta de formació on-line de l’àmbit ambiental i la informació sobre actualitzacions legislatives de l’àmbit ambiental. Les mesures de suport o informacions que inclouen aspectes més transversals han estat menys escollides, com per exemple informació sobre mesures de conciliació familiar o la formació en gestió, vendes i comunicació.