14 maig, 2021

El passat 17 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del COAMB, la qual ha tingut una valoració molt positiva per part de la Junta. A l’Assemblea, es van aprovar algunes accions importants, les quals ja s’estan posant en marxa:
  • D’una banda, el projecte d’estratègia de futur, per fidelitzar i atraure nous membres al Col·legi, que començarà amb algunes modificacions a nivell comunicatiu i que, a més a més, comprèn la creació d’una enquesta per conèixer les necessitats de les persones menors de 30 anys.
  • D’altra banda, en relació a l’Observatori d’Acció Climàtica de Catalunya (OACC), continua les seves indagacions per mitjà d’entrevistes a persones influents de diverses entitats, per rebre inputs sobre la idoneïtat de fer realitat aquest projecte, i sobre com dur-lo a terme.
A més, a la reunió de Junta del mes de maig, vam tractar altres temes importants:
  • Estem plantejant una nova edició dels Premis Ciències Ambientals, en un format més senzill adaptat a la situació actual; esperem poder fer la comunicació pertinent durant la segona quinzena de juny.
  • Volem donar impuls a la Borsa d’Experts i Expertes del COAMB i hem actualitzat el procediment intern per incloure noves possibilitats de participació i fer-lo més clarificador.
  • Hem aprovat formar part del Consell Assessor de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB, per tal de donar assessorament expert per als reptes i les actuacions que planteja la Declaració d’emergència climàtica.