25 juny, 2019

Aquest matí, l’ambientòleg i membre del grup de Medi Natural del COAMB, Jaume Marlès, ha comparegut al Parlament en representació del Col·legi per exposar el nostre posicionament sobre la proposició de Llei de Creació de l’Agència de Patrimoni Natural. El COAMB es posiciona fermament a favor d’un organisme que assumeixi totes les competències en matèria de conservació de la natura a casa nostra i que la Generalitat de Catalunya sigui novament una terra d’innovació també en la planificació i la gestió del seu patrimoni natural.

Des del COAMB, no obstant, hem volgut afegir algunes aportacions a la proposició de llei presentada al Parlament. Hem exposat, entre d’altres, les següents:

  • La llei posa molt d’èmfasi amb els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), i pensem que ha d’englobar més el sistema d’espais naturals de Catalunya, Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000.
  • El text se centra molt en els espais naturals protegits, peça indispensable per salvaguardar la biodiversitat, però també hauria d’abordar les espècies, els hàbitats, la connectivitat i la visió ecosistèmica del nostre medi natural amb l’abordatge des d’una òptica de conservació no només d’espècies, sinó dels processos ecològics que les sustenten i, en definitiva, fan possible la vida dels efectes derivats dels factors de canvi antròpics, que de vegades poden generar pressions i amenaces sobre ells.
  • L’Agència hauria d’incorporar les funcions i competències necessàries per dur a terme una gestió integrada del patrimoni natural i hauria d’esdevenir un actor clau en l’elaboració de les polítiques sectorials, com per exemple són les relatives a la planificació i la gestió forestal, ja que els ecosistemes forestals són una part intrínseca i indissoluble de la biodiversitat catalana.
  • El text ha d’ampliar i millorar en referència a la biodiversitat vinculada als ecosistemes aquàtics, tant marítims com fluvials, i s’hauria d’explicitar la necessitat de coordinació de l’Agència Catalana de la Natura, amb l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas de la biodiversitat d’ambients d’aigües continentals.
  • Que l’Agència estigui desplegable territorialment, per exemple per províncies. D’aquesta manera es pot millorar la gestió, i cada delegació es podrà especialitzar segons la matèria pròpia del lloc.
  • L’Agència, al nostre entendre, s’hauria de denominar “Agència Catalana de la Natura”, un concepte molt més global i entenedor per a la població que el de “Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat”.

Per acabar, el Jaume Marlès ha exposat que des del COAMB esperem que aquestes aportacions, d’àmbits de competències diferents dins l’administració pública, es considerin de la millor manera possible perquè la futura i esperada llei per a la creació de “l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat” esdevingui una eina transversal per salvaguardar el nostre patrimoni natural.