26 maig, 2020

El COAMB acull una sèrie de grups d’interès per a aquells membres que vulguin rebre informació específica o participar de forma puntual en alguna temàtica concreta. Cadascun dels grups consta d’una llista de distribució a la qual qualsevol membre del COAMB (col·legiat o adherit) s’hi pot sumar. Aquestes llistes són l’eina que fem servir, però els Grups són molt més. Podràs enviar o rebre informació i inclús participar en grups de treball específics temporals. 

D’altra banda, hi ha una Comissió de Coordinació, formada per experts de totes les temàtiques, que són els responsables de la gestió dels Grups d’Interès, de difondre la informació a cada grup i d’articular les diferents formes de participació.

Entre tots els participants es pretén defensar la professió i el medi ambient a través de l’anàlisi d’informació especialitzada i la proposta d’iniciatives d’actuació. A més, s’assessora el Col·legi, es fa xarxa entre professionals i estudiants i es desenvolupen aspectes relacionats amb el treball professional.

Tens tota la informació sobre els Grups en aquest enllaç. Si vols més informació, t’agradaria formar part d’algun d’aquests Grups d’Interès o participar en el COAMB de forma més activa ens pots escriure a coamb@coamb.cat.