20 juny, 2017

El Col·legi d’Ambientòlegs ofereix una assegurança als col·legiats i col·legiades que cobreix la Responsabilitat Civil Professional dels danys i perjudicis causats involuntàriament als clients o tercers, per fets que derivin de l’activitat professional com a ambientòlegs (persona física).

A més, també tenen cobertura aquelles Societats o Empreses d’Ambientòlegs (persones jurídiques) o en les quals hi treballen ambientòlegs. En aquest cas, quedarà coberta l’activitat de l’ambientòleg que treballi a l’empresa.

Aquestes són les opcions de quotes i suma assegurada que us oferim:

  • Per la quota anual de 73,20€, la suma és de 400.000€.
  • Per la quota anual de 163,29€, de 900.000€.
  • Per la quota de 230,87€ , de 1.500.000€.
  • I per la quota de 298,43€, de 3.000.000€.

Si esteu interessats a contractar aquesta assegurança, o a augmentar el tipus de cobertura que teniu contractada, poseu-vos en contacte amb el Col·legi a través de l’adreça coamb@coamb.cat.