31 març, 2022

Com cada any, arriba l’esdeveniment més important que organitza el Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya: la 21a Assemblea Anual del COAMB. Aquest any se celebrarà el proper dissabte 30 d’abril al matí en format online. 

L’Assemblea és el màxim òrgan de govern del COAMB i és essencial per al funcionament del nostre Col·legi.

L’Assemblea d’enguany tancarà un cicle, és per això que durant la mateixa, a part de presentar la memòria d’activitats, la liquidació de l’any 2021 i el pressupost de l’any 2022, se sotmetran a aprovació els documents interns del Col·legi que permetran la seva total obertura a la resta de titulacions que tenen vinculació amb les ciències ambientals, la seva actualització i l’adequació a la legalitat vigent.

En concret, i després de les consultes realitzades al Departament de Justícia, se sotmetrà a aprovació:

  1. La modificació dels estatuts per permetre celebrar les assemblees en format telemàtic, sense necessitat de què existeixi una llei superior que ho permeti, entre altres petits canvis necessaris.
  2. La modificació del Reglament de Règim Intern, per adaptar-lo als estatuts i per millorar el funcionament intern del Col·legi.
  3. La modificació no substancial del Codi Deontològic.
  4. La modificació del Codi Ètic per adaptar-lo a les correccions per part del Departament de Justícia.

Aquests tres documents s’aglutinaran en un únic document anomenat “Reglament de Règim Intern i Deontològic”, el qual serà presentat al Departament de Justícia per a la seva adequació a la legalitat, inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i publicació en el DOGC.

  1. La modificació del Reglament de les persones adherides, que passarà a regular els drets i deures de les persones adherides i precol·legiades en una reglamentació de caire intern, d’acord amb les indicacions del Departament de Justícia.

Enguany, a més, hi haurà renovació de la Junta de Govern, per la qual cosa durant l’assemblea es realitzaran les corresponents eleccions. Informar-vos que la presentació de candidatures es podrà realitzar fins al 15 d’abril. Podeu trobar tota la informació sobre el procediment electoral del COAMB aquí i també adreçant-vos als nostres serveis tècnics, que us informaran del procés i de tot el necessari per formalitzar una candidatura.

Si voleu assistir a l’Assemblea, us podeu inscriure en el següent enllaç. Us hi esperem!