4 març, 2021

Cristina Barrera Toro té 35 anys i és ambientòloga i enginyera tècnica agrícola, professions que exerceix des de 2008 i 2013 respectivament. L’any 2015 va formar, juntament amb un soci,  Enginyeria i Integració Ambiental SLP (Engiambi), una consultoria de serveis d’enginyeria dedicada al món rural ubicada a Solsona. La consultora es dedica sobretot a la realització de projectes d’activitats agrícoles i ramaderes i el seu assessorament.

Quines són les teves tasques diàries en el càrrec/càrrecs que ocupes? Quina responsabilitat impliquen aquestes tasques i les decisions preses?

A part de la redacció de documents ambientals, com estudis d’impacte ambiental i paisatgístics, i altra documentació tècnica, sóc gerent d’Engiambi on les meves tasques principals són dirigir als altres tècnics, organitzar feines, revisió de projectes i documents realitzats abans de la seva presentació, vetllar perquè la tramitació administrativa corresponent segueixi el curs i terminis establerts, entre altres tasques relacionades amb facturació, finances i gestió de l’empresa.

Si prenc una decisió errònia, pot implicar que un projecte no es pugui dur a terme i conseqüentment que el client no pugui executar l’activitat projectada i que vol desenvolupar, per tant no poder oferir el servei esperat per aquest.

Quin o quins han estat els teus grans assoliments a la teva carrera professional? Tens algun altre assoliment/ambició pendent en un futur?

El meu gran assoliment en la meva carrera professional, sense dubte, ha sigut crear Engiambi i formar part d’aquest equip multidisciplinari.

Ara per ara, la meva meta és gestionar el millor possible Engiambi i oferir el millor servei als nostres clients. Per altra part, no deixar d’aprendre cada dia, per anar avançant professionalment.

Hi ha algun gènere majoritari al teu sector professional?

En el sector de l’enginyeria agrícola el gènere majoritari és el masculí, segons el col·legi d’enginyers agrònoms només el 25% de les persones col·legiades són dones i, per la meva experiència, els caps de les enginyeries majoritàriament són homes.

Tradicionalment el sector de l’enginyeria el gènere majoritari ha sigut l’home, donat a les barreres culturals, els estereotips de gènere, la manca d’oportunitats per la dona, desigualtats i la societat patriarcal marcada en què es vivia en dècades passades i no tan passades. S’associa els homes amb l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia, creant un estereotip que avui en dia encara és present influint així, junt amb la tradició cultural, en l’elecció de la carrera professional de la dona.

Cal dir que cada vegada hi ha més presència de la dona en aquest sector per exemple, a Engiambi tenim 4 enginyers agrònoms dels quals 2 són homes i 2 dones, i 2 enginyeres tècniques agrícoles per tant hi ha més dones enginyeres que homes!

T’has pogut trobar entrebancs en la teva carrera professional amb aspectes vinculats al fet de ser una dona?

No, tot i que l’enginyeria tradicionalment es veu com un sector majoritari d’homes, mai m’he sentit infravalorada pel fet de ser dona i en aquest cas jove (si encara em puc considerar).

T’has trobat alguna vegada en alguna situació en la qual t’han qüestionat el fet que et dediquis a aquest sector professional de l’enginyeria pel fet de ser una dona?

Sí que m’he trobat en situacions que, sobretot en persones grans, han qüestionat la meva feina o assessorament, i necessitaven l’aprovació en aquest cas del meu soci home i més gran que jo. També en algun cas, m’he trobat que en alguna situació que s’han pensat que era la secretaria o assistent del meu soci.

Vull destacar que em dedico sobretot al món rural i de la pagesia, un món tradicionalment caracteritzat per la presència dels homes, i que les noves generacions mai m’he trobat que qüestionin el meu assessorament pel fet de ser dona.

Disposes d’espais a la teva feina per a gestionar  la discriminació sexista? Aquests espais estan pensats per a desenvolupar pràctiques feministes com les cures, la lluita contra l’assetjament laboral i sexual i per raó de sexe, conciliació, o la democràcia?

No en disposem, som una empresa petita. Tot i que, a Engiambi es dóna molta flexibilitat horària per tal de facilitar la conciliació familiar tant a homes com de dones. A més, donades a les característiques de la nostra feina podem teletreballar si és necessari. També, en el darrer any hem canviat l’horari del despatx, fent-ho més compacte, de tal manera que els pares i mares puguin anar a recollir els fills al col·legi amb l’objectiu d’ajudar a la conciliació familiar del nostre equip!

Creus que és important celebrar el 8M?

Crec que SÍ! És molt important celebrar el dia de la dona perquè encara és necessari avui dia reivindicar els drets i la figura de la dona, tot i que és molt trist i a la vegada preocupant que en l’any 2021 encara hi hagi casos d’assetjament laboral i sexual,  que no es valori igual la feina de la dona amb els sectors que tradicionalment han sigut majoritàriament dels homes, o que encara no hi ha paritat en els càrrecs directius o de gran responsabilitat. Aquest dia i cada dia, la societat, tant les dones com els homes, hem de treballar per eliminar els estereotips, barreres  i inseguretats envers la dona, amb l’objectiu d’aconseguir la paritat.