2 juny, 2015

El COAMB ha adaptat el curs de Sistemes Integrats de Gestió, ja consolidat després de sis edicions, a la modalitat online per permetre els ambientòlegs cursar-lo amb total disponibilitat horària i evitant desplaçaments. Les inscripcions estaran obertes fins el 22 de juny o fi de places, i el programa estarà disponible a la plataforma online del Col·legi de l’1 al 31 de juliol.

Aquesta formació et capacitarà per la comprensió i aplicació de les normes de qualitat (UNE EN ISO 9001:2008), medi ambient (UNE EN 14001:2004 i EMAS III), seguretat i salut (OHSAS 18001:2007) i gestió ètica (SGE 21:2008), així com per treballar la seva implementació i seguiment de manera integrada.

Es tindran en compte els canvis previstos en les noves normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 que es preveu que s’aprovin enguany, i cada alumne realitzarà un mini-projecte de sistemes integrats per a una empresa imaginària, amb el suport de la tutora.

El curs estarà actiu a la plataforma online de l’1 al 31 de juliol de 2015, i es recomana una dedicació per part de l’alumne de 5 o 6 hores per setmana. Els materials d’estudi estaran disponibles en castellà, però els alumnes es poden comunicar amb la docent tant en castellà com en català.

Consulta tota la informació del programa en aquest enllaç.