2 desembre, 2021

Com bé sabeu ahir, 1 de desembre de 2021, el COAMB va celebrar una Assemblea Extraordinària online. Aquesta Assemblea tenia per objectiu debatre i validar alguns temes clau per al futur del Col·legi.

Consulta col·legial sobre el canvi de nom

D’una banda, es van presentar els resultats de la consulta col·legial. Com es va poder constatar en Assemblea, els resultats han estat molt ajustats. Perquè la consulta fos vinculant calia que participés el 30% del col·lectiu, però no es va assolir aquesta xifra. Ara, per tant, el grup impulsor del canvi de nom seguirà treballant per impulsar accions que recullin les motivacions de totes les persones membre. Recordem, no obstant, que a l’Assemblea General Ordinària del mes d’abril es va aprovar incorporar la perspectiva de gènere en tota l’activitat del COAMB.

Encaix de l’ACCA  

Actualment, l’ACCA està en un procés de transformació i de cerca de persones que vulguin impulsar la seva activitat. En breu, l’entitat farà una crida per a trobar voluntaris per mantenir viva aquesta Associació que ha sigut tant important en la història dels ambientòlegs i ambientòlogues.

Modificacions al Codi Ètic

Per últim, la Lorena Vela, presidenta del COAMB, va presentar les modificacions que es proposen al Codi Ètic. Un cop validades per l’Assemblea, se seguirà el procés perquè s’aprovi al DOGC el nou Codi Ètic del Col·legi.

L’Assemblea Extraordinària de 2021 ha estat una reflexió conjunta sobre tots aquests temes que marcaran el futur del COAMB. Ara, la Junta encara el final de la legislatura amb molta feina per davant.