19 desembre, 2022

Per tal de garantir una participació eficient a les reunions realitzades per comissions de les quals el COAMB en forma part, des del Col·legi estem demanant que es permeti assistir a les sessions de forma on-line.

Considerem que la participació a aquestes reunions és important i per tal d’evitar que la nostra participació perdi valor és necessari emprar un format híbrid que garanteixi l’assistència de totes les membres, a la vegada que asseguri adients la conciliació.

A més, considerem que les reunions semipresencials (qui prefereixi assistir personalment pot fer-ho), també aporten valor afegit pel que fa a la cura del medi ambient evitant desplaçaments innecessaris.