27 novembre, 2020

Les persones col·legiades al COAMB podeu accedir a un descompte adicional del 5% al descompte que hi hagi per data de matrícula a tota l’oferta formativa d’UNIBA.
El Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA) és una institució adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), creada amb l’objectiu d’oferir una àmplia oferta de titulacions de grau i màster, i té diferents ofertes de temàtica ambiental (com el Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica) i el Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental).
El descompte es podrà aplicar sempre i quan el candidat compleixi els requisits d’accés al programa.
Per accedir al preu especial és necessari que els interessats enviïn un correu a admisiones@unibarcelona.com, adjuntant el seu CV i informant les seves dades personals (nom, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte i programa d’interès) així com un certificat de col·legiació del COAMB.