20 maig, 2015

El passat dimecres 6 de maig de 2015 es va celebrar la primera reunió del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat refundat. Un consell consultiu per avançar cap a una ciutat més sostenible. El Col·legi d’Ambientòlegs ha estat designat membre del Consell per ser una de les entitats més significatives de la ciutat.

El 6 de maig a la tarda va tenir lloc el Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat a l’auditori del MACBA, format per representants dels diferents grups polítics municipals, districtes, sector associatiu i cívic, sector empresarial, universitats, col·legis professionals, sindicats, administracions públiques, entitats significatives de la ciutat i centres educatius.

En aquesta primera sessió plenària es va generar una dinàmica per debatre i prioritzar les aportacions sobre l’objecte del Consell, el què; àmbits de treball i continguts, i el com; formes d’organització, dinàmiques i eines de treball per abordar amb èxit els continguts.

El proper pas per consolidar el Consell serà la constitució de la futura Comissió Permanent, que serà un òrgan de caràcter executiu. Podeu consultar el llistat complet de membres del Consell en aquest enllaç.