15 febrer, 2019

El passat 14 de febrer, es va constituir oficialment la Comissió d’equitat laboral del COAMB. És una comissió que es va començar a gestar, de manera informal, fa prop d’un any, quan es va organitzar una Taula de treball sobre equitat laboral en el marc de les reivindicacions del 8 de març de 2018. Des de llavors, les persones voluntàries que s’hi van implicar han seguit treballant en aspectes d’igualtat i equitat, posant l’èmfasi en el camp ambiental.

Finalment, la Comissió ha decidit donar un pas endavant i en ferm i estableix els següents objectius:

  • Vetllar per l’equitat laboral entre dones i homes en el món laboral relacionat amb el medi ambient, i en especial dins del COAMB.
  • Vetllar per la no violència, de cap forma possible, dins del món laboral relacionat amb el medi ambient, i en especial dins del COAMB.
  • Posar de relleu les tasques de la dona en el món laboral relacionat amb el medi ambient, i en especial dins del COAMB, de forma que es produeixi un relleu generacional natural envers la dona i esdevenim referents.

Per assolir aquests objectius, la Comissió proposa les següents accions:

  • Modificació del codi ètic del COAMB recollint, entre d’altres: bones pràctiques laborals al COAMB i amb les persones i entitats relacionades amb el COAMB, inclusió de la perspectiva de gènere o reconeixement de conceptes com l’assetjament laboral
  • Participació el dia 8 de març, dia internacional de la dona
  • Cercar i posar en valor a les dones professionals del medi ambient, i que serveixin com a referent.
  • Treballar en un protocol contra l’assetjament laboral, donant prioritat a la prevenció de situacions que puguin induir a l’assetjament; així com recollint les actuacions per denunciar les situacions d’assetjament o el recolzament per denunciar-ho.
  • Treballar en un protocol per actuar en contra de la discriminació laboral per raó de gènere, en el quedi palès com es pot denunciar aquesta pràctica.
  • Quantificació de la discriminació de gènere, basada en l’anàlisi de les dades obtingudes en l’enquesta d’inserció laboral amb perspectiva de gènere del COAMB.
  • Esdevenir, de forma gradual, en exemple: actualment el col·lectiu és un 60% femení; als serveis tècnics del Col·legi el 100% del personal és femení; com a presidència al COAMB han estat representats en total quatre homes i dues dones; la Junta permanent actual està formada per tres dones i dos homes; als cursos de l’escola de formació i als actes del COAMB se cerca la paritat entre docents o ponents. A més, totes les treballadores compten amb mesures de conciliació familiar.

Entomem aquesta nova etapa amb molta il·lusió i empenta i, sobretot, amb moltes ganes de transformació en pro de la igualtat i l’equitat de les dones en el món laboral.