12 juliol, 2021

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) ha tingut coneixement de tres convocatòries per cobrir llocs de treball a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, a les quals els titulats/des en Ciències Ambientals en queden exclosos.

Aquestes convocatòries exemplifiquen el greuge que pateixen els ambientòlegs/gues envers altres titulacions, ja que s’oferten places per desenvolupar funcions relacionades amb aspectes ambientals però, per accedir-hi, s’estableix com a requisit pertànyer a un cos concret de l’administració, en aquest cas el d’enginyer-a químic/a, biòleg/oga i químic/a, o bé disposar de la titulació que permet accedir a aquests cossos, fent que el titulats/des en Ciències Ambientals no s’hi puguin presentar. Les convocatòries esmentades han estat les següents:

  • Oferta TES116-21 – Titulat/da superior enginyer/a químic/a, A-21.
  • Oferta TES112-21 – Titulat/da superior biòleg/oga, A-22.
  • Oferta TES101-21 – Titulat/da superior químic/a, A-21.

En el marc de la missió del Col·legi de representar, defensar i impulsar el paper dels titulats/des en Ciències Ambientals i llur desenvolupament professional, el COAMB ha fet arribar una carta a la Direcció General de Qualitat Ambiental defensant que, donades les funcions dels llocs de treball, així com els aspectes que es valoren per a la selecció dels candidats, considerem que les atribucions pròpies dels titulats/des en Ciències Ambientals els converteixen en candidats susceptibles d’accedir a aquestes ofertes, i reclamem al Departament que prengui mesures per poder incloure explícitament la titulació en Ciències Ambientals en aquestes i en properes ofertes del Departament a les que es pretengui cobrir llocs de feina enfocats als aspectes ambientals.

Creiem que és d’una gran gravetat que l’existència d’una titulació transversal i expressament enfocada a la gestió ambiental com és la titulació en Ciències Ambientals, amb gairebé 30 anys d’existència, sigui obviada pel mateix Departament que es dedica a la gestió dels aspectes relacionats amb medi ambient del país. Per aquest motiu, instem a la Generalitat, però també a les altres administracions, a revisar sense més demora la relació dels seus llocs de treball, per tal que s’incorpori la figura de l’ambientòleg/oga en els departaments i unitats que li són pròpies.

Finalment, en relació a una altra convocatòria, la TES115-21-W, volem esmentar que, en aquest cas, està oberta a les persones que disposen d’alguna de les titulacions que donen accés a l’”Opció medi ambient” dins del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit el COAMB ja va presentar recurs davant la RESOLUCIÓ PDA/2907/2019, de 7 de novembre, on es detallen aquestes titulacions, ja que considerem que no totes les titulacions incloses en aquesta resolució són idònies per desenvolupar tasques relacionades amb aspectes ambientals.