Durant la darrera Junta Directiva del Col·legi, celebrada el dimecres 14 de setembre, es va decidir donar suport a tres iniciatives LIFE+.

D’una banda, a la candidatura que la Diputació de Girona, juntament amb altres sòcies, està preparant de projecte LIFE + Nature and Biodiversity sota el títol “Management of invasive alien plants in Girona area: prevention, early warning, extensive control and local eradication”. El projecte té per objectiu principal coordinar les diverses administracions públiques i agents privats implicats en el camp de la jardineria en la prevenció, detecció precoç i lluita contra la flora exòtica invasora a tota la demarcació de Girona.

De l’altra, el COAMB també ha donat el seu suport al projecte ecoBOOK. Aquest projecte té l’objectiu de desenvolupar i demostrar mètodes, tècniques i eines per millorar el rendiment ambiental de les publicacions i l’impuls a la contractació verda tant pública com privada a nivell europeu.

Per últim, el Col·legi estén el seu recolzament també al projecte LinCCaPP, que busca ambientalitzar de manera coordinada el procés constructiu de les obres promogudes per diferents administracions públiques a Catalunya aplicant la visió de Cicle de Vida i fomentant la contractació pública verda a través del treball col·laboratiu.