26 setembre, 2017

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya va elaborar el document ‘Requisits mínims dels informes d’investigació preliminar de la qualitat del subsòl’, que va ser revisat pel COAMB i al qual donem suport.

Aquesta guia ha estat publicada tant al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a la de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). A més, l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat els procediments i criteris tècnics aplicables per poder accedir a l’habilitació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic com a entitat de control en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòl, i els documents per formalitzar la sol·licitud o comunicació d’habilitació, entre els quals també es troba aquesta guia.

Més informació