23 març, 2016

Al juliol es van convocar les oposicions a Tècnic Facultatiu Superior d’Organismes Autònoms del Ministeri de Medi Ambient, però recentment el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports ha interposat un recurs per aturar el procés. El COAMB, a través de la Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals (CECCAA) i juntament amb altres col·legis d’ambientòlegs de l’estat, s’ha personat en aquest procés per estar informat de tot el que succeeixi.

Les persones que participeu en aquestes oposicions i estigueu afectades pel recurs, podeu contactar els Serveis Tècnics del COAMB i us informarem: 93 304 21 09 o coamb@coamb.cat

Més informació:

  • Resolució de 24 de febrer de 2016, de la Subsecretaria, per la qual s’emplaça als interessats en el recurs contenciós-administratiu 1759/2015, procediment ordinari, interposat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. PDF (BOE-A-2016-2382 – 1 pág. – 149 KB)
  • Resolució de 24 de febrer de 2016, de la Subsecretaria, per la qual s’emplaça als interessats en el recurs contenciós-administratiu 1763/2015, procediment ordinari, interposat per l’Associació del Cos d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’Estat. PDF (BOE-A-2016-2383 – 1 pág. – 151 KB)