30 octubre, 2020

El COAMB i el Clúster de la Bioenergia a Catalunya han firmat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de treballar per objectius comuns en les dues entitats com promoure el respecte al medi ambient entre la societat, ajudar a la sostenibilitat mediambiental i energètica de Catalunya, actuar com a interlocutor amb l’Administració Pública, etc…

El Clúster Bioenergia Catalunya és “una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la bioenergia a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de la bioenergia a Catalunya”. Per tant la seva missió principal és també un punt de treball propi de la filosofia del COAMB.

El conveni establert fixa un marc de col·laboració i relació per desenvolupar objectius i tasques comunes, així com una millora en les sinèrgies per les actuacions d’ambdues entitats. Les dues parts han assumit compromisos tals com fer difusió de l’altre entitat en els propis mitjans, promoure la participació conjunta en aquelles actuacions d’interès per ambdós col·lectius, realitzar intercanvi d’informació tècnica, entre d’altres.

La durada inicial del conveni entre el COAMB i el Clúster de la Bioenergia és de dos anys i prorrogable a anualment.