El Balanç Social és una eina que proporciona  la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Aquest informe pretén ser eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Es tracta d’un informe realitzat a partir d’una auditoria externa a l’organització examinada que pot servir com a instrument de millora interna.

L’informe realitzat per al COAMB constata que l’organització genera un impacte socioeconòmic positiu, i és una eina estadística que permet mostrar que el 100% de les treballadores del col·legi són dones, així com que el col·lectiu està format per un 59% de dones i un 41% d’homes.

La Xarxa d’Economia Solidària és una organització que porta més de deu anys actuant com a node connector de cooperatives i organitzacions locals. Ajuden a la creació de xarxes locals i entre municipis i pretenen esdevenir el referent territorial de l’economia solidària, mitjançant la cooperació, fent visible el teixit local, fent incidència a les administracions públiques locals i construint mercat social per tal de crear una economia al servei del ciutadà.