20 octubre, 2020

Davant la convocatòria d’oposicions al cos superior d’administració general de la Generalitat amb una opció específica de medi ambient, el COAMB ha presentat un recurs segons el qual aquesta opció hauria d’estar restringida als titulats de Ciències Ambientals, i no a 38 titulacions com pretén Funció Pública.

Igual que altres cossos i escales existents, des del COAMB defensem disposar d’un accés en igualtat de condicions que la resta de titulacions cientifico-tècniques fins que no es reformi la llei de funció pública catalana. Gairebé la totalitat de les places ofertes estan ocupades per llicenciats i graduats les Ciències Ambientals que són l’única titulació que, pels continguts curriculars i les competències amb les quals capacita, cobreix totes les funcions definides per ocupar les 26 places de l’opció de medi ambient.

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya ha decidit fer un pas més en la seva defensa de la professió. Després d’anys de lluita per a la creació d’un cos d’ambientòlegs a la Generalitat de Catalunya, com el que disposen moltes altres professions, l’administració catalana va convocar finalment el darrer novembre de 2019 un total de 26 places en una nova opció de medi ambient. No obstant això, segons l’annex 2 de la Resolució, fins a 38 titulacions tindrien accés a aquestes places.

Després que es desestimés el recurs de reposició que vam presentar contra la Resolució PDA/2907/2019, de 7 de novembre, per la qual es convocava un procés de selecció per proveir 760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, el COAMB presenta ara un recurs contenciós administratiu.

Ciències Ambientals és l’única titulació que proporciona solvència en totes les funcions

El motiu de fons de l’esmentat recurs contenciós versa en reclamar que la titulació de Ciències Ambientals (llicenciatura o grau), per raó dels continguts curriculars i competències amb les quals capacita, és l’única titulació que cobreix totes les funcions definides en l’annex 2 de la Resolució per cobrir les 26 places de l’opció de medi ambient. D’aquesta manera, segons el recurs presentat, haurien de quedar exclosos els 37 graus restants, o gran part d’ells, que a hores d’ara poden optar a les places de la convocatòria (segons es recull a l’annex 4 de la Resolució), tenint en compte a què aquestes titulacions no tenen la formació adient per tal de poder desenvolupar les tasques dels llocs de treball oferts.

Salellas Advocats és el despatx a qui s’ha fet l’encàrrec de presentar aquest recurs amb el qual des del Col·legi volem vetllar pels interessos dels nostres membres, així com del conjunt dels ambientòlegs, a fi de preservar que les places de tècnic de medi ambient estiguin ocupades per graduats i llicenciats en Ciències Ambientals. Defensem que aquesta titulació és l’única adient per poder desenvolupar totes les tasques que es desprenen d’aquests llocs de treball.

Campanya de defensa dels professionals interins

D’altra banda, juntament amb el despatx Salellas Advocats, també hem posat en marxa un procés per tal que les persones membres del Col·legi que faci 5 anys o més que treballen com a interines en qualsevol administració pública puguin fer una reclamació col·lectiva a un preu avantatjós. Aquest servei també s’emmarca en la nostra defensa de la professió i en la nostra lluita perquè els ambientòlegs i ambientòlogues puguin treballar en condicions dignes.