Durant els propers mesos, la Verònica Serrano, treballadora del Col·legi des de l’any 2010, assumirà les tasques de gerència i coordinació del COAMB.

En aquest mateix període, s’incorporarà com a responsable de l’Escola de Formació l’Arnau Vadillo, també ambientòleg col·legiat que ha col·laborat anteriorment amb el COAMB.