5 octubre, 2020

Catalunya Circular és un observatori amb l’objectiu de ser un node de referència en economia verda i circular a Catalunya que aporti coneixement i informació, per tal de donar coherència i visibilitat als esforços que s’estan realitzant des de diferents nivells i àmbits d’actuació de les institucions i altres organismes, contribuint així a posicionar internacionalment Catalunya com a referent en aquesta matèria.

Les funcions de l’observatori són:

  1. Aglutinar, fomentar l’intercanvi i dotar d’una estructura homogènia al conjunt d’iniciatives existents a Catalunya i fer de reclam de noves
  2. Recollir i fer accessible informació sobre l’actualitat global, fons de finançament i novetats
  3. Sensibilitzar i formar en relació amb les oportunitats reals de l’economia circular
  4. Generar coneixement en l’aplicació de l’economia circular a Catalunya, identificant les tendències de futur
  5. Avaluar el progrés de l’economia circular a Catalunya a través d’un sistema de seguiment i de monitoratge, i determinar els agents de canvi i els impactes sobre l’economia empresarial i la generació d’ocupació

El COAMB, juntament amb altres entitats tant públiques com privades de Catalunya, s’hi ha adherit com a organització promotora de l’economia circular.