El passat 7 de març, en el marc de la commemoració del Dia de la Dona, es va celebrar l’acte ‘Dones Col·legiades en Acció’, en el qual vam participar. Durant aquest acte es va donar a conèixer un Decàleg per l’equitat, impulsat per la Comissió de Dones i Igualtat de l’associació Intercol·legial. La Junta del COAMB, reunida ahir 14 de març, va aprovar l’adhesió del nostre col·legi a aquest decàleg.

Les col·legiades reclamen en aquest decàleg un tracte equitatiu, entre dones i homes, en el món professional, per eliminar qualsevol discriminació de gènere en sintonia amb altres associacions i moviments feministes. En conseqüència, proposen als Col·legis Professionals de Catalunya aquest Decàleg, com la mínima expressió acceptable en la gestió i orientació del món professional.

Una representant de cada col·legi va llegir cada punt. En el nostre cas la secretaria, Lorena Vela, va llegir el tercer punt:

Formació en equitat:
El món professional ha de superar la divisió de rols entre dones i homes.
En conseqüència, ha de superar els defectes que es deriven dels efectes de l’androcentrisme, i
evolucionar cap a la equitat de gènere. Per fomentar el tracte paritari en l’exercici professional, es requereix que els Col·legis
imparteixin formació específica a dones i homes, això es farà facilitant eines d’apoderament
femení.

Per acabar, les col·legiades demanen que aquest decàleg viu i en construcció sigui un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi dintre de l’agenda dels Col·legis Professionals com a element transformador, cap a una vida professional que defensi i valori la inestimable aportació de les dones, i sigui un motor d’evolució cap a una societat més justa i equitativa.